Sähkön hintavertailu, usein kysyttyjä kysymyksiä

 1. Aloita kilpailuttaminen vertailemalla sähkönmyyjiä ja tuotteita www.sahkonhinta.fi -palvelusta. Sinun tarvitsee tietää vain sähkön käyttöpaikan postinumero. Sähkön vuosikulutuksen löydät omasta sähkölaskustasi, mutta voit myös arvioida sähkön kulutusta sivustolta löytyvien esimerkkien avulla.

 2. Valitse itsellesi sopivin sähkönmyyjä. Ota yhteys valitsemaasi sähkönmyyjään tai täytä myyjän verkkosivuilla sähkösopimuksen tilauslomake.

Sähkönmyyjä hoitaa vanhan sähkösopimuksesi irtisanomisen. Jos muutat uuteen kohteeseen, sähkönmyyjä hoitaa myös siirtosopimuksen verkkoyhtiön kanssa.

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: sähkön siirtopalvelun hinnasta, sähköenergian hinnasta ja veroista. Yleensä jokainen osa muodostaa noin kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta. Hintojen osuudet voivat vaihdella sähkön käyttöpaikan ja kulutuksen perusteella.

Siirtopalvelu sisältää sähkön toimituksen kotiin ja sähköverkkojen ylläpidon. Sähkön siirron hintaa ei voi kilpailuttaa.

Sähköenergia on kuluttamaasi sähköä, jota ostat sähkönmyyjältä. Sähköenergiamaksu koostuu kiinteästä perusmaksusta ja sähkön käytöstä riippuvasta kulutusmaksusta. Yleissähkössä kulutusmaksu on sama (senttiä kilowattitunnilta) vuorokauden- tai vuodenajasta riippumatta. Aikasähkössä on eri kulutusmaksut päivä- ja yösähkölle, kausisähkössä on eri kulutusmaksut talvipäivän sähkölle ja muuna aikana käytettävälle sähkölle.

Sähköenergian ja siirtohinnan lisäksi maksat sähkölaskussasi arvonlisäveroa, sähköveroa (laskutetaan siirtohinnan yhteydessä) sekä huoltovarmuusmaksua.

Sähkön siirtohinta on maksu, jota sähköverkon omistaja kerää sähköverkon ylläpitoa ja kehittämistä varten. Sähkön käyttökohteen sijainti määrittää sen, minkä siirtoyhtiön verkosta sähkö tulee kohteeseen. Siirtoyhtiötä ei voi vaihtaa, eli sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa eri siirtoyhtiöiden kesken. Sähkön siirtohinta veroineen on keskimäärin noin puolet sähkön kokonaiskustannuksista.

Koska asiakas ei voi kilpailuttaa sähkön siirtohintaa, Energiavirasto valvoo siirtohintojen kohtuullisuutta neljän vuoden mittaisissa jaksoissa. Siirtohintojen korotuksille on asetettu ns. korotuskatto. Sähköverkkoyhtiö ei voi nostaa siirtohintoja yli 15 prosenttia verrattuna edeltävän 12 kuukauden aikana keräämiinsä maksuihin verrattuna. Lisätietoa siirtohintojen valvonnasta voit lukea Energiaviraston verkkosivuilta https://energiavirasto.fi/kuluttajainfo.

Sopimustyypit eroavat toisistaan voimassaolon ja hinnoittelun suhteen.

Toistaiseksi voimassaoleva: sähkönmyyntisopimus tehdään sähkönmyyjän ja asiakkaan välillä toistaiseksi voimassaolevana. Sähköenergian hinta (senttiä/kilowattitunti) ja perushinta ovat etukäteen tiedossa. Sähköyhtiön pitää ilmoittaa hinnanmuutoksista kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjä kuukauden irtisanomisajalla.

Määräaikainen (esim. 1- tai 2-vuoden määräaikainen sopimus): sähkönmyyntisopimus tehdään sovitulle ajanjaksolle voimassaolevaksi ja määräaikainen sopimus päättyy määräajan umpeuduttua. Hinta on kiinteä sopimuksen loppuun asti.

Määräaikaista sähkösopimusta ei yleensä voi irtisanoa tai sähkönmyyjää vaihtaa kesken sopimuskauden. Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen on sopimusasia, joten kannattaa tarkistaa sopimuksen ehdoista, onko esimerkiksi muutto riittävä syy sopimuksen irtisanomiseen. Poikkeuksena tästä on yli kahdeksi vuodeksi sovittu määräaikainen sopimus, jonka kuluttaja voi irtisanoa sen jälkeen, kun sopimusjaksoa on kulunut kaksi vuotta.

Pörssisidonnainen: pörssisähkösopimus on sopimus, jossa sähkön hinta muodostuu sopimuksessa määritellyn kaavan mukaan. Yleisemmin pörssisidonnainen sopimus on hinnoittelussaan sidottu Pohjoismaiden sähköpörssi Nord Poolin tunneittain vaihtuvaan vuorokausimarkkinahintaan (spot-hinta).

Asiakas maksaa sähköstä pörssihinnan, johon on lisätty myyjän asettama mahdollinen välityspalkkio sekä perusmaksu. Myyjän ei tarvitse ilmoittaa hinnanvaihteluista, jos hinta on sidottu julkisiin viitearvoihin. Jos sähkön hinta on ilmoitettu esimerkiksi ”meidän hankintahintamme + marginaali”, sähkön hinnan laskeminen on mahdotonta ja myyjän on ilmoitettava etukäteen hinnanmuutoksista.Asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva pörssisähkösopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus kuukauden irtisanomisajalla.

Eri sopimustyypeissä on omat hyvät ja huonot puolensa. Tärkeintä on, että kilpailutat sähkösopimuksen, sillä tämä takaa sinulle kilpailukykyisen hinnan.

Määräaikaisessa sopimuksessa tiedät etukäteen, mikä on sähköenergian hinta ja kuukausimaksu sopimuskaudella. Tällöin vältyt yllätyksiltä sähkölaskussasi, jos sähkön hinta nousee markkinoilla. Toisaalta sähkön markkinahinnan laskiessa sähkölaskusi ei halpene. Määräaikainen sopimus sitoo myyjää ja asiakasta sopimuksen voimassaoloajan, eli et yleensä voi vaihtaa sähkönmyyjää ennen sopimuksen päättymistä.

Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa voit halutessasi vaihtaa yhtiötä etkä ole sidottu samaan yhtiöön kiinteäksi ajaksi. Samalla kannattaa varautua siihen, että hintataso voi vaihdella: sähkön hinnoittelu seuraa vaihtuvia tukkumarkkinahintoja. Muutokset tukkumarkkinahinnoissa näkyvät yleensä viiveellä sähkölaskussa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi tulla edulliseksi, jos hintataso laskee voimakkaasti. Sähkönmyyjän on ilmoitettava hinnanmuutoksista etukäteen, joten voit halutessasi reagoida hinnankorotuksiin esimerkiksi kilpailuttamalla sähkösopimuksesi.

Pörssisidonnaisen sopimuksen sähkön hinta vaihtelee sähkön tukkumarkkinahinnan mukaan jopa tunneittain. Sähkö on siis edullista, kun tukkumarkkinahinta on alhainen, mutta tukkumarkkinahinnan noustessa maksamasi sähkön hinta nousee. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna pörssihintaiset sähkötuotteet ovat olleet hinnaltaan edullisimmasta päästä. Pörssihintainen sopimus on yleensä toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jolloin voit irtisanoa sen halutessasi kahden viikon irtisanomisajalla.

Aika- tai tuntihinnoitelluilla sähkötuotteilla voit vaikuttaa eniten sähkölaskusi loppusummaan kulutusvalintojesi kautta. Jos voit ohjata sähkön kulutustasi edullisemmin hinnoiteltuun aikaan, aika- tai tuntihinnoiteltu tuote voi olla edullisin vaihtoehto.

Yleisesti ottaen sähkön myynti toimii ongelmattomasti. Tyytymättömyys sähkönmyyjiin liittyy yleensä niin sanottuihin kalastelutarjouksiin, jossa myyjä tarjoaa asiakkaalle edullista sähköenergian hintaa mutta hinta nousee huomattavasti pian sopimuksen solmimisen jälkeen. Myös sähkönmyyjän asiakaspalvelun huono laatu on usein tyytymättömyyttä aiheuttava asia.

Sähkön hintavertailussa tuotetiedoissa on Huomioitavaa-merkintä, jos tuotteessa on seikkoja jotka kannattaa ottaa huomioon sähkönmyyjää valitessa.

 • Alittaa tukkuhinnan: Tuotteen hinta alittaa sähkön tukkuhinnan. Tukkuhinta on hinta, jolla yritykset voivat ostaa sähköä pohjoismaisesta sähköpörssistä. Kun tuotteen hinta alittaa tukkuhinnan on todennäköistä, että tuotteen hinta nousee. Pitkällä aikavälillä myyntihinta ei voi alittaa tukkuhintaa koska myynti alle tukkuhinnan tuottaa myyjälle tappiota.

 • Lähellä tukkuhintaa: Tuotteen hinta on erittäin lähellä sähkön tukkuhintaa. Kun tuotteen hinta on lähellä tukkuhintaa, on todennäköistä, että tuotteen hinta nousee.

 • Vain uusille asiakkaille: Jos tuote on tarjolla vain uusille asiakkaille, on mahdollista, että kyseessä on etuus, joka poistuu asiakkuuden jatkumisen myötä.

 • Ennakkolaskutus: Kun sopimuksen ehtoihin sisältyy ennakkolaskutus, asiakkaan on maksettava sähköstään etukäteen ja kannettava riski myyjän mahdollisista maksuvaikeuksista.

 • Tuotetiedoissa havaittu virheitä: Myyjän ilmoittamissa tuotetiedoissa on viimeisten kolmen kuukauden sisällä havaittu virheitä. Myyjä on korjannut virheet ja aiemmat vuosikustannusarviot ovat saattaneet muuttua.

Sähkönmyyjät joutuvat noudattamaan toiminnassaan muun muassa sähkömarkkinalakia ja kuluttajansuojalakia.

Energiavirasto valvoo, että sähkönmyyjät noudattavat sähkömarkkinalaista tulevia velvoitteita, kuten esimerkiksi velvoitetta hinnanmuutosilmoitusten lähettämisestä. Kuluttaja-asiamies edistää asiakkaiden oikeuksien toteutumista valvomalla, että sähkönmyyjät noudattavat kuluttajansuojalakia ja osaltaan sähkömarkkinalakia. Kumpikaan näistä viranomaisista ei kuitenkaan ratkaise yksittäisiä sopimusriitoja osapuolten välillä tai anna niihin neuvontaa.

Yksittäisissä asiakkaan ja yrityksen välisissä sopimusriidoissa voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvontaan voit ottaa yhteyttä, kun kyse on

 • laskuihin ja sähköjen katkaisuun liittyvistä riidoista

 • oikeudesta muuttaa sopimusta tai hintaa

 • vahingonkorvauksia ja sopimussakkoja koskevasta riidasta

 • sopimuksen irtisanomisesta tai tilauksen perumisesta

 • vakuusvaatimuksista

 • erimielisyyksistä sopimuksen sisällöstä ja tulkinnasta

 • sopimuksen tekemiseen liittyvistä epäselvyyksistä esim. Puhelinmyynnissä

 • laskuihin tai perintään liittyvistä riidoista ja sähköjen katkaisusta

 • muusta yksittäisestä riita-asiasta asiakkaan ja yrityksen välillä.

Kuluttajaneuvonta antaa neuvoa asiakkaan oikeuksista yksittäisissä riita-asioissa ja antaa sovitteluapua, jotta asia saadaan ratkaistuksi yrityksen kanssa. Kuluttajaneuvonta ohjaa asiakkaan tarvittaessa kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksen riitaan.

Kuluttajaneuvonnan verkkosivut: https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta

Kuluttaja-asiamieheen voit ottaa yhteyttä, kun kyse on

 • sopimusehtojen lainmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta

 • perinnän lainmukaisuudesta

 • sähkötuotteen harhaanjohtavasta tai totuudenvastaisesta markkinoinnista

 • menettelystä asiakassuhteissa

 • muista sähkömarkkinalain kuluttajansuojaa koskevien säännöksien tai kuluttajansuojalain rikkomisista.

Kuluttaja-asiamiehen verkkosivut: https://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/kuluttaja-asiamies/

Energiavirastoon voit ottaa yhteyttä, kun kyse on

 • laskutustavoista perittävistä maksuista ja laskutustiheydestä

 • sähkölaskun vähimmäistietojen puutteista

 • tarjolla olevista maksutavoista

 • sopimukseen liittyvien vähimmäistietojen antamisesta ennen sopimuksen tekemistä

 • hinnanmuutosilmoitusten lähettämisestä

 • maksumuistutusten ja katkaisuvaroitusten lähettämisestä ennen sähköjen katkaisua

 • muista sähkömarkkinalain mukaisten velvoitteiden rikkomisista

Energiaviraston yhteystiedot: kirjaamo@energiavirasto.fi

Sähkön alkuperä kertoo, millä tuotantomuodolla myyjän myymä sähkö on tuotettu. Sähkönmyyjän on ilmoitettava sähkön alkuperä vähintään kerran kalenterivuodessa sähkölaskuissa tai niiden liitteissä sekä sähkönkäyttäjille suunnatussa myynninedistämisaineistossa.

Sähkönmyyjän ilmoituksessa sähkönkäyttäjille eri energialähteiden osuudet on jaoteltava fossiilisiin energialähteisiin (öljy, hiili, maakaasu ja turve), uusiutuviin energialähteisiin (vesi, tuuli, biopolttoaineet) ja ydinvoimalla tuotettuun sähköön.

Sahkonhinta.fi -palvelussa sähkönmyyjät voivat kertoa sähkötuotteen energian alkuperän tuotetietojen yhteydessä. Sähkönmyyjän pitää varmentaa myymänsä sähkön alkuperä alkuperätakuilla, jos sähköä markkinoidaan uusiutuvista energialähteistä tuotettuna. Kun myyjä myy 100 prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähkötuotetta asiakkaalleen, myyjän pitää peruuttaa vastaava määrä alkuperätakuita alkuperätakuurekisterissä. Lisätietoa sähkön alkuperästä löydät Energiaviraston verkkosivuilta https://energiavirasto.fi/energian-alkupera.

Uusiutuva energia on uusiutuvista energialähteistä saatavaa energiaa. Tällöin sähköntuotannossa hyödynnetään energialähteitä, jotka ovat käytännössä loputtomia tai uusiutuvia.

Merkittävimmät Suomessa sähköntuotannossa käytettävät uusiutuvat energialähteet ovat vesivoima, biomassa (puu, lanta, ruoho yms.) ja tuuli. Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei lisää hiilidioksidipäästöjä.

Kasvihuoneilmiöön vaikuttavan hiilidioksidin määrään ilmakehässä voidaan vaikuttaa energian säästöllä sekä siirtymällä fossiilisten energialähteiden käytöstä yhä enemmän uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Turvetta ei lasketa uusiutuvien energialähteiden joukkoon sen hitaan uusiutumisajan vuoksi.

Aurinkosähkö on kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto. Aurinkosähkön tuotannon osuus ei ole vielä merkittävä, mutta tuotantomäärät kasvavat koko ajan. Motivan sivuille https://www.motiva.fi/aurinkosahko on koottu kattavasti tietoa aurinkosähköstä. Jos olet kiinnostunut aurinkosähköjärjestelmän hankkimisesta kotiisi, Aurinkosähköä kotiin –kampanjan sivuilta https://aurinkosahkoakotiin.fi/ löydät tietoa ja voit vertailla eri toimittajien tarjouksia aurinkosähköjärjestelmien asentamisesta.

Voit vähentää sähkönkulutustasi kiinnittämällä huomiota kotisi sähkölaitteisiin ja omiin kulutustottumuksiisi. Sähkölaitteista kannattaa valita energiatehokkaat mallit, ja esimerkiksi valoja tai sähkölaitteita ei kannata pitää turhaan päällä.

Jos asut omakotitalossa, voit vähentää sähkönkäyttöäsi esimerkiksi hallitsemalla sisälämpötiloja, huomioimalla eristyksen, hyödyntämällä tulisijoja ja säätämällä käyttövesivaraajan lämpötilaa.

Motiva on koonnut verkkosivuilleen kattavasti tietoa sähkönkulutuksesta ja keinoista kulutuksen vähentämiseen. www.motiva.fi

Nykyisen sähkönkulutuksesi arvioimiseen helpoin tapa on tarkastaa vuosikulutus sähkölaskustasi. Joillakin sähkönmyyjillä tai siirtoyhtiöillä voi olla verkkosivuillaan palvelu, josta näet vuosikulutuksesi.

Voit arvioida karkeasti vuosikulutustasi sähkönhinta.fi -palvelun etusivulla olevien esimerkkien avulla. Kulutusesimerkit ovat keskimääräisiä sähkönkulutusmääriä kyseisillä asumismuodoilla ja henkilömäärillä. Esimerkkiarvioita käyttäessäsi saat arvion kulutuksestasi ja arvion sähkön hinnasta.

Internetistä löytyy laskureita, joilla voit arvioida sähkönkulutusta asunnon pinta-alan, henkilömäärän ja kulutustottumusten perusteella. Huomioithan, että laskurit antavat arvion sähkönkulutuksestasi ja tätä arviota käyttäessäsi saat arvion sähkön hinnasta.

Sähkön hintavertailu (www.sahkonhinta.fi) on viranomaisen (Energiavirasto) ylläpitämä palvelu. Palvelussa on tasapuolinen näkyvyys kaikille sähkönmyyjille ja heidän tuotteilleen. Palvelussa ei ole tuotteiden näkyvyyttä rajoittavia tai korostavia ominaisuuksia. Sähkönmyyjät eivät siis voi esimerkiksi ostaa tuotteilleen parempaa näkyvyyttä palvelussa.

Sähkön myyjillä on velvollisuus ilmoittaa sähkön myyntituotteiden hintatiedot Energiavirastolle. Palvelu kattaa kaikki sähkönmyyjät ja yleisesti tarjolla olevat tuotteet. Energiavirasto valvoo ilmoitettuja tuote- ja hintatietoja. Jos tiedoissa on puutteita tai virheitä, Energiavirasto velvoittaa sähkön myyntiyhtiön korjaamaan virheelliset tiedot.